OCHRONA SŁUCHU


Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy

Liczne ustawy i rozporządzenia regulują przepisy BHP w Polsce.

Na bezpieczeństwo pracy składają się wszystkie działania, które mają za cel ochronę życia i zdrowia człowieka w pracy, utrzymanie jego sił witalnych i tworzenie pracy humanitarnej. Dotyczy to również zapobiegania wypadkom przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń zdrowia związanych z wykonywaną pracą.


W UE zostały określone min. wymagania odnośnie bezpieczeństwa osób pracujących w hałasie (2002/44/EG) i przy wibracjach (2003/10/EG). W Polsce obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2005 r.).

Zdrowotne skutki natężenia hałasu

Duże natężenie hałasu, głośna muzyka lub hałaśliwe odgłosy ruchu ulicznego powodują poruszanie się malutkich rzęsek rozmieszczonych wewnątrz spirali. Ich drgania generują powstanie impulsów, które są wyłapywane przez zakończenia nerwu słuchowego biegnącego do mózgu. Wybuch lub wieloletni hałas w miejscu pracy mogą doprowadzić do ich zdarcia, przez co stają się mniej czułe i nie rozpoznają właściwie wszystkich dźwięków. Duża ilość uszkodzonych rzęsek prowadzi do osłabienia słuchu. Skutkiem tego jest utrata słuchu, co jest nie donaprawienia, ponieważ rzęski nie odrastają.Słuch jest jednym z głównych zmysłów naszego mózgu, duże natężenie dźwięku działa rozpraszająco. Brak koncentracji i zmęczenie, obniżona wydajność pracy poprzez wzrost wymagań organizmu, brak możliwości skupienia uwagi i problem z komunikacją słowną to skutki hałasu.


Niedosłuchu nie da się wyleczyć; również aparaty słuchowe poprawiają słyszenie tylko częściowo. Dlatego tak istotna jest ochrona słuchu.

Poziomy dla wielkości charakteryzujących hałas (dB)

Ciśnienie akustyczne to zmienne w czasie odchylenie od średniej wartości ciśnienia statystycznego panującego w ośrodku, występujące podczas rozchodzenia się w nim fali akustycznej. Ciśnienie akustyczne opisuje natężenie dźwięku i wyraża się w Paskalach. Ludzkie ucho jest wrażliwe na bodźce dźwiękowe w bardzo szerokim zakresie. Ponieważ słuch ludzki reaguje na bodźce w sposób logarytmiczny, ciśnienie akustyczne wyraża się często w skali logarytmicznej, w decybelach (dB).

Ludzki słuch ma logarytmiczną wrażliwość na dźwięki. W związku z tym poziom hałasu zwiększony o 10 dB jest odbierany z dwukrotnie większą mocą. Podwojenia zagrożenia słyszenia występuje już przy progu podwyższonym o 3 dB.


Zalecenia dla pracodawców

W wyniku wystąpienia zagrożenia uszkodzenia słuchu pracodawca:

  • Udostępnia środki ochrony indywidualnej słuchu, 1. jeżeli wielkości charakteryzujące hałas w środowisku pracy przekraczają wartości progów działania.
  • Udostępnia środki ochrony indywidualnej słuchu oraz nadzoruje prawidłowość ich stosowania, jeżeli wielkości charakteryzujące hałas w środowisku pracy osiągają lub przekraczają wartości NDN.

Indywidualne ochronniki słuchu

Zapraszamy do kontakt dla pracodawców: +48 608 843 083Środki ochrony indywidualnej słuchu są dobierane w sposób eliminujący ryzyko uszkodzenia słuchu lub zmniejszający je do najniższego możliwego do osiągnięcia w danych warunkach poziomu.Ogólnopolski Program Ochrony Słuchu

Słuch trzeba chronić zanim dochodzi do jego utraty. Dlatego zorganizowano Ogólnopolski Program Ochrony Słuchu, czyli OPOS.
OPOS to społeczna kampania, która ma przekonać, że ochrona słuchu, zwłaszcza w miejscu pracy jest ważna, niezbędna i konieczna, aby cieszyć się dobrym słuchem przez długie lata.

Indywidualne ochronniki słuchu

Zapraszamy do kontakt dla pracodawców: +48 608 843 083Zapraszamy do odwiedzenia gabinetu SATIS, na dopasowanie najlepszej metody profilaktyki słuchu.